Sustainability

Duurzaam leven, duurzaam ontwikkelen en duurzaam bouwen. In regio Utrecht werken we aan een toekomst waar gezond stedelijk leven centraal staat. Dit doen we middels smart urban mobility, gezonde innovaties en groene steden. 

Smart urban mobility

Fietsen zit in het Nederlandse DNA en is sterk verweven met en in Utrecht. De fiets is één van de meest gebruikte en duurzame vervoersmiddelen die er is. Fietsen draagt bij aan een gezonde levensstijl en is goed voor het milieu. Utrecht is dan ook volgens het meest recente onderzoek van de World Economic Forum de meest fietsvriendelijke stad in de wereld en daarmee ook een aantrekkelijke toegangspoort om de regio op de fiets te ontdekken.

Naast duurzame verplaatsing, wordt Utrecht gezien als leider op het gebied van de energietransitie. Meer dan 10.000 auto’s in Utrecht worden gebruikt als batterijen voor zonne-energie. Daarmee is de regio Utrecht op weg om de eerste bidirectionele regio ter wereld te worden, waarbij pieken in de energievraag opgevangen worden door de opgeslagen energie in auto’s die op het juiste moment teruggegeven wordt aan het net. 

Earth valley

In historisch Amersfoort is Earth Valley gevestigd. Experts die zich bezighouden met vraagstukken gericht op het gebied van een gezonde leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie komen hier samen. Ingenieursbureaus, bedrijven in de bouwketen, (geo)data & ICT bedrijven en kennisinstellingen zetten kunnen kennis in om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren voor en van iedereen. 

Congressen

Ieder jaar vindt de Enactus World Cup plaats. In 2023 vindt deze plaats in Utrecht. Enactus gelooft in een duurzame en eerlijke wereld. Tijdens de World Cup laten teams van over de hele wereld zien hoe zij voor een positieve maatschappelijke impact hebben gezorgd. Enactus brengt een internationaal netwerk van studenten, hoger onderwijs en leiders uit de zakelijke wereld samen.